Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test (ANELT)
Voor elk communicatief scenario krijgen de deelnemers een score op basis van de graad van verbale effectiviteit, gaande van 1 (geen enkel verband met het communicatief scenario) tot 5 (alle informatie die nodig is om over succesvolle communicatie te spreken wordt gegeven); De totale score varieert dus van 10 tot 50.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Intensieve taaltherapie bij mensen met langdurige afasie na een CVA

Vandenborre D.

Minerva 2018 Vol 17 nummer 2 pagina 24 - 27


Uit deze methodologisch correct uitgevoerde multicenter gerandomiseerde gecontroleerde studie kunnen we besluiten dat drie weken intensieve spraak-en taaltherapie in de fase van langdurige (>6 maanden) afasie na het doormaken van een CVA leidt tot een klinisch relevante vooruitgang van de verbale functionele communicatie. Verder onderzoek is nodig naar de optimale duur van deze therapie. Evenmin is duidelijk in hoeverre het effect naar alle patiënten met afasie na een doorgemaakte CVA geëxtrapoleerd kan worden.