Resultaat met woordenlijst ( 0 )


semigestructureerd interview
Bij deze vorm van interviewen gebruikt men een van tevoren vastgestelde lijst van gespreksonderwerpen die in de loop van het interview aan bod moeten komen. De volgorde van de onderwerpen, de formulering van de vragen en de formulering van de antwoorden liggen niet vast.
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze observationele studie, bestaande uit een cross-sectioneel en een kwalitatief onderdeel, toont aan dat patiënten met hun huisarts willen spreken over het levenseinde, maar dat patiënten en huisartsen vaak verschillende thema‚Äôs aanduiden die van belang kunnen zijn om een gesprek over het levenseinde aan te vatten.