Resultaat met woordenlijst ( 1 )


mindmap
Een mindmap is een diagram dat woorden en korte zinnen ordent in een boomstructuur rond een centraal thema.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Op zoek naar gezond verstand

De Lepeleire J.

Minerva 2018 Vol 17 nummer 10 pagina 128 - 131


Deze stapsgewijze bottom-up kwalitatieve studie komt tot eenvoudige, gemakkelijk implementeerbare maatregelen die kunnen helpen om de communicatie tussen huisartsen en verpleegkundigen te verbeteren. De impact van deze maatregelen op de kwaliteit van de zorg van rusthuisbewoners moet verder onderzocht worden.