Resultaat met woordenlijst ( 0 )


Seattle Angina-vragenlijst
De Seattle Angina-vragenlijst is een lijst bestaande uit 19 vragen die door de patiënten met ischemische coronaire hartziekte zelf ingevuld wordt. De bedoeling is om de klinische impact van de ziekte te evalueren op basis van 5 dimensies: de fysieke impact, de frequentie van angina-symptomen, de bestendigheid van de symptomen, de perceptie van de ziekte en de tevredenheid over de behandeling. Hiermee kan de klinische impact van de voorgestelde therapieën worden beoordeeld.
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze RCT is de eerste die op een dubbelblinde manier bij patiënten een angioplastiek met symptomatisch doel vergelijkt met een sham-PTCA waarbij beide interventies geassocieerd zijn met een optimale medicamenteuze behandeling. Ze toont geen winst van PTCA op het vlak van de verbetering van de inspanningstijd, de symptomen en de levenskwaliteit.