Resultaat met woordenlijst ( 0 )


PROMIS-10-schaal (Patient-Reported Outcomes Measurement Information System)
Instrument waarmee patiënt-gerapporteerde uitkomsten op vlak van fysieke, mentale en sociale gezondheid en welzijn gemeten kunnen worden. Met deze schaal scoort men 10 items over dagelijks functioneren van 1 tot 5. De score loopt op van 10 tot maximaal 40 punten.
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie toont aan dat digitaal aangeboden cognitieve gedragstherapie in vergelijking met educatie over slaaphygiëne het dagelijks functioneren, het psychologisch welbevinden en de slaapgerelateerde levenskwaliteit statistisch significant verbeterde bij personen met insomnia die online gerekruteerd werden. De slechte therapietrouw van deze vorm van cognitieve gedragstherapie maakt het moeilijk om de klinische relevantie van het resultaat correct in te schatten.