Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Liebowitz Social Anxiety Scale
De LSAS is een schaal van 24 items die angst en vermijding in sociale of prestatiesituaties apart scoort. Hoe hoger de score, hoe groter de sociale angst. Er zijn 3 eindscores: totale angstscore (0-72), totale vermijdingsscore (0-72) en totale eindscore (0-144). Een mogelijke interpretatie is dat een score van 55 tot 65 staat voor matige sociale angst, 65 tot 80 voor opmerkelijke sociale angst, 80 tot 95 voor ernstige sociale angst en hoger dan 95 voor zeer ernstige sociale angst.
LSAS
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Farmacotherapie voor sociale fobie?

Sabbe B. , Verhoeven V.

Minerva 2019 Vol 18 nummer 8 pagina 89 - 93


Op basis van de resultaten van deze methodologisch correct uitgevoerde systematische review en meta-analyse kunnen we besluiten dat de klinische meerwaarde van SSRI’s MAOI’s, RIMA’s, benzodiazepines en GABA-analogen voor de behandeling van sociale fobie is aangetoond. Niettegenstaande de meeste studies zijn uitgevoerd met SSRI’s, kent men aan het effect van SSRI’s een zeer lage GRADE toe. Naast aanwijzingen voor publicatiebias en selectiebias is er belangrijke statistische heterogeniteit aangetoond. Deze heterogeniteit reflecteert wellicht zowel reële verschillen in effectiviteit/efficiëntie tussen de verschillende farmaca, als verschillen in studiemethodologie en in klinische kenmerken van patiënten.