Resultaat met woordenlijst ( 2 )


Parkinson's Disease Questionnaire-39
Dit ziektespecifieke meetinstrument meet relevante aspecten van de levenskwaliteit bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Het instrument bestaat uit 39 items en is onderverdeeld in 8 subcategorieën: mobiliteit, ADL, emotioneel welzijn, stigmatisering, sociale steun, cognitie, communicatie en lichamelijk ongemak. Elk item wordt gescoord met een 5-puntsschaal (nooit, zelden, soms, vaak, altijd of kan helemaal niet). De score varieert van 0 tot 100; Hoe hoger de score, hoe lager de levenskwaliteit.
PDQ-39
Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze systematische review en meta-analyse van goede methodologische kwaliteit toont aan dat bewegen op muziek de motorische functie, het evenwicht, freezing en loopsnelheid statistisch significant meer verbetert dan gebruikelijke zorg, dagelijkse activiteiten of shamoefentherapie (zonder gebruik van muziek) bij patiënten met de ziekte van Parkinson in stadium 2 of 3. De klinische relevantie van de gepoolde verschillen, alsook het effect op lange termijn zijn echter nog onduidelijk.

Heeft levodopa een ziektebeïnvloedend effect op de ziekte van Parkinson?

Crosiers D.

Minerva 2019 Vol 18 nummer 10 pagina 118 - 121


Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie van goede methodologische kwaliteit toont aan dat een perorale behandeling met levodopa (100 mg 3x/d) + carbidopa (25 mg 3x/d) gedurende 80 weken bij patiënten met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar in een vroeg stadium van de ziekte van Parkinson de progressie van de ziekte niet beïnvloedt maar wel bijdraagt tot een snellere symptoomcontrole zonder toename van ongewenste effecten.