Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Mayo AF-Specific Symptom Inventory
Score voor de klinische opvolging van de symptomen van voorkamerfibrillatie. De vragenlijst bestaat uit 12 vragen gaande van de frequentie van de waargenomen symptomen in de voorgaande zes maanden. De antwoorden gaan van 0 (nooit) tot 4 (altijd), met een maximale score van 48 (zeer symptomatische voorkamerfibrillatie) en een minimale score van 0 (niet-symptomatische voorkamerfibrillatie). In een interventiestudie met behandeling van voorkamerfibrillatie is een negatief gemiddeld verschil tussen de resultaten via deze vragenlijst dus in het voordeel van de interventie.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie met enkele methodologische beperkingen en niet eenvoudig te interpreteren, toont bij patiënten met symptomatische voorkamerfibrillatie een statistisch significant, maar klinisch niet relevant voordeel van katheterablatie versus medicamenteuze behandeling op het gebied van levenskwaliteit.