Resultaat met woordenlijst ( 0 )


Clinical COPD Questionnaire
Deze gezondheidsvragenlijst probeert aan de hand van 10 items (zoals kortademigheid in rust, inspanningsgebonden kortademigheid, hoest, depressieve gevoelens, dagelijks activiteiten, sociale activiteiten) de gezondheidsstatus van COPD-patiënten in te schatten. Elk item wordt gescoord van 0 (zeer goed) tot 6 (extreem slecht). Men berekent de globale score door de som van alle items te delen door 10. Hoe hoger een patiënt scoort op deze vragenlijst des te slechter zijn gezondheidstoestand is. Een daling van de totale score met -0,4 wordt als klinisch relevant beschouwd.
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze methodologisch correct uitgevoerde multicenter open-label gerandomiseerde gecontroleerde studie met COPD-patiënten die de huisarts consulteren wegens een acute COPD-exacerbatie toont aan dat er minder antibiotica voorgeschreven en gebruikt worden wanneer op basis van het resultaat van een CRP-sneltest beslist wordt om al dan niet antibiotica voor te schrijven. Deze reductie in antibioticaconsumptie gaat niet gepaard met een daling van de COPD-gerelateerde gezondheidsstatus.