Resultaat met woordenlijst ( 1 )


model van Levesque
Conceptueel kader met vijf dimensies voor de toegang tot de gezondheidszorg: 1) approachability; 2) acceptability; 3) availability & accommodation; 4) affordability; en 5) appropriateness. Binnen dit kader interageren vijf ‘abilities of persons’ met deze dimensies om die toegang tot stand te brengen. De vijf bijbehorende ‘abilities of persons’ zijn: 1) ability to perceive; 2) ability to seek; 3) ability to reach; 4) ability to pay; en 5) ability to engage.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze bevraging via een online tool die peilde naar de ervaringen van patiënten over het gebruik van telegeneeskunde in de huisartspraktijk, dat door de SARS-CoV-2-pandemie in een stroomversnelling kwam, vertoont enkele methodologische beperkingen die inherent zijn aan de gekozen methodologie. Ze geeft echter aan dat patiënten tevreden zijn, vooral wanneer het gaat om bepaalde redenen zoals het vernieuwen van een geneesmiddelenvoorschrift of van een medisch attest en de opvolging van een reeds bekend gezondheidsprobleem. Nochtans zijn velen terughoudender, vooral als ze het gevoel hebben dat een lichamelijk onderzoek nodig is. Patiënten zijn het erover eens dat deze consultaties billijk vergoed worden. In de toekomst willen patiënten het type consultatie kunnen kiezen dat past bij hun noden, omstandigheden en voorkeuren.