Resultaat met woordenlijst ( 1 )


STarT Back Screening Tool
Zelf in te vullen vragenlijst met 9 vragen voor patiënten met lage rugpijn. Het doel is het risico op chroniciteit van de gepresenteerde lage rugpijn te bepalen. In geval van een laag risico wordt een medische behandeling met voorlichting en educatie van de patiënt voorgesteld. In geval van matig risico kan specifieke fysiotherapie worden toegevoegd. In geval van een hoog risico kan cognitieve gedragstherapie worden overwogen. Dit gevalideerde instrument (ook de Nederlandse vertaling) is ontwikkeld door de universiteit van Keele (Groot-Brittannië). Url: https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/StarTBack-Nl.pdf
STarT Back
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze systematische review met meta-analyse van goede methodologische kwaliteit toont dat het gebruik van de STarT Back Tool nuttig is om patiënten met lagerugpijn naargelang hun risico van chroniciteit vroegtijdig te selecteren met als doel hen een aangepaste behandeling te kunnen aanbieden die de pijn en de mate van invaliditeit op korte termijn (3 tot 6 maanden) vermindert. Verder onderzoek is nodig naar de voordelen op lange termijn.