Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, vijf verspreid over het land, zijn ingesteld op basis van de wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Openbaarheid en transparantie zijn belangrijke kenmerken in tegenstelling tot de Belgische euthanasiecommissie.
RTE
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze kwalitatieve studie van geselecteerde registratiedocumenten voor euthanasie in Nederland suggereert dat een stapeling van ouderdomsaandoeningen die leidt tot een verzoek tot hulp bij zelfdoding en euthanasie vaak verweven is met de psychosociale en existentiële dimensie van lijden. De resultaten van deze unieke studie nodigen uit tot reflectie over onze attitude inzake ouderdomsaandoeningen die (ondraaglijk) lijden veroorzaken, zowel vanuit een specifiek medische aanpak als vanuit maatschappelijke zorg.