Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Berg Balance Scale
bevat 14 items die het evenwicht tijdens sta- en transfervaardigheden middels een 5-punt schaal meten. De test vereist het handhaven van evenwicht in verschillende uitgangshoudingen (staan, zitten) met verschillende opdrachten, die zowel functies van de onderste extremiteit als ook functies van de bovenste extremiteit testen. Van dit instrument is een originele en Parkinson-specifieke versie beschikbaar. Deze test evalueert het evenwicht en bestaat uit 14 test-items. De items worden gescoord op een 5-punts 'ordinale schaal' (0-4 punten). In totaal zijn 56 punten te behalen. Betrouwbaarheid, 'validiteit' en 'responsiviteit' van deze test zijn aangetoond. Met deze schaal kan een inschatting worden gemaakt van de valkans van patiënten met een CVA. Zo blijken scores van <45 punten bij ouderen gepaard te gaan met een 'verhoogde kans' op vallen.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze systematische review en meta-analyse van goede methodologische kwaliteit toont aan dat bewegen op muziek de motorische functie, het evenwicht, freezing en loopsnelheid statistisch significant meer verbetert dan gebruikelijke zorg, dagelijkse activiteiten of shamoefentherapie (zonder gebruik van muziek) bij patiënten met de ziekte van Parkinson in stadium 2 of 3. De klinische relevantie van de gepoolde verschillen, alsook het effect op lange termijn zijn echter nog onduidelijk.