Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Morisky-Green Levine Medication Adherence Scale
Deze schaal peilt naar de therapietrouw van de patiënt op basis van 4 dichotome vragen : 1. Vergat je ooit jouw medicatie in te nemen ? 2. Neem je jouw geneesmiddelen in op de aangegeven tijdstippen ? 3. Ben je ooit gestopt met het innemen van medicatie wanneer je je beter voelde ? 4. Ben je ooit gestopt met het innemen van medicatie wanneer je je slechter voelde na inname ? Wanneer op deze vragen respectievelijk nee – ja – nee – nee werd geantwoord beschouwt men de patiënt als therapietrouw.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze methodologisch correct uitgevoerde enkelblinde RCT bij ouderen die in het ziekenhuis waren opgenomen met een acuut mycordinfarct toont aan dat een gestructureerde verpleegkundige interventie, die vertrekt met een peiling naar specifieke noden en verder vooral gericht is op educatie, na 12 maanden leidt tot een verbetering van de therapietrouw, gemeten met een multidimensioneel instrument. Het ging echter om een unicenter studie met een korte follow-up en onvoldoende power om een verschil in klinische eindpunten aan te tonen. Ook de rol van andere zorgverleners zoals huisartsen en apothekers binnen een interdisciplinaire samenwerking wordt niet beschreven in deze studie, wat het moeilijk maakt om de resultaten te extrapoleren naar de Belgische context.