Resultaat op trefwoord : 'doorbraakpijn'


Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)


Deze studie besluit dat transmucosaal fentanyl de doorbraakpijn beter onderdrukt dan oraal oxycodon instant bij een geselecteerde groep chronische pijnpatiënten met problematiek van voornamelijk het bewegingsapparaat, die vooraf goed reageerden op de te onderzoeken behandelingen. Het verschil in effect tussen beide preparaten is echter klinisch beperkt relevant.