Resultaat op trefwoord : 'geneesmiddelenevaluatie'


Aantal resultaten : 8 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)


Samenvattend kan worden gesteld dat de opkomende perceptie van de milieueffecten van geneesmiddelen bij zorgverstrekkers en in het bijzonder bij huisartsen in opleiding, een reële kans biedt om een proces te versterken dat bij politici en actoren op het vlak van water- en bodemzuivering reeds goed verankerd is. Zorgverstrekkers spelen een belangrijke rol bij de beslissing welke geneesmiddelen aan de patiënten worden gegeven en het is hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze kwestie publiekelijk aan te kaarten. De eis dat de milieueffecten van geneesmiddelen een even belangrijke uitkomstmaat worden als deze die betrekking hebben op de werkzaamheid, de veiligheid en de levenskwaliteit binnen de zorg, zou een ideale manier zijn om gezondheidswerkers in staat te stellen deze kwestie met hun patiënten te bespreken op basis van evidence-based gegevens. Ten slotte blijkt uit dit onderwerp hoe belangrijk het is dat het effect van het beleid op gezondheid globaal en multidisciplinair wordt benaderd.

Vernieuwende geneesmiddelen: innovatie of wensdroom?

Chevalier P.

Minerva 2016 Vol 15 nummer 1 pagina 2 - 3

EMA maakt klinisch onderzoek transparanter

Laekeman G. , De Nys K.

Minerva 2015 Vol 14 nummer 8 pagina 91 - 91

Evaluatie van een geneesmiddel: waarom is een voldoende aantal patiënten vereist?

Chevalier P.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 1 pagina 12 - 12

Tussen verlicht despotisme en geïnformeerde toestemming

Chevalier P.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 5 pagina 53 - 53

Werkingsmechanisme van geneesmiddelen en klinisch nut

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 8 pagina 92 - 92

Evaluatie van de veiligheid van geneesmiddelen: hoe gebeurt dat best?

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 7 pagina 90 - 90

Risico/batenverhouding van geneesmiddelen: blijvende evaluatie noodzakelijk

Chevalier P.

Minerva 2010 Vol 9 nummer 1 pagina 1 - 1

Editoriaal: Evaluatie van nieuwe geneesmiddelen: ‘superieur’, ‘equivalent’ of ‘niet-inferieur’?

Chevalier P. , van Driel M.

Minerva 2005 Vol 4 nummer 10 pagina 154 - 154