Tijdschrift Minerva volume 13 nummer 2 maart 2014

Zorgen algemene preventieve gezondheidscheck-ups voor gezondheidswinst?

Pagina 15 - 16 

Baeten R.  

Deze methodologisch correct uitgevoerde meta-analyse kon geen effect aantonen op algemene en specifieke mortaliteit van preventieve gezondheidscheck-up(s) bij een gezonde volwassen bevolking jonger dan 65 jaar. De geïncludeerde studies zijn oud en heterogeen wat de interpretatie van de resultaten bemoeilijkt.


Screening en vroegtijdige counseling bij partnergeweld?

Pagina 17 - 18 

Hillemans K.  

Deze studie van methodologisch goede kwaliteit toont aan dat een algemene screening van vrouwen naar partnergeweld en het aanbieden van counseling door de huisarts aan vrouwen die positief screenden voor partnergeweld, niet leidt tot een betere levenskwaliteit, betere veiligheidsplanning en veiligheidsgedrag en een betere psychische gezondheid vergeleken met gebruikelijke zorg.


Wanneer zijn antibiotica gewenst bij een acute exacerbatie van COPD?

Pagina 19 - 20 

De Meyere M., De Sutter A.  

Deze meta-analyse van goede methodologische kwaliteit besluit dat de momenteel gebruikte antibiotica (amoxicilline-clavulaanzuur, co-trimoxazol, doxycycline, penicilline) als behandeling van een acute exacerbatie van COPD in de eerste lijn, geen statistisch significant effect hebben op het klinische verloop van de opstoot.


Kan topisch gebruik van honing de wondheling van acute en chronische wonden versnellen?

Pagina 21 - 22 

Beele H.  

Deze systematische review en meta-analyse van zeer heterogene methodologisch zwakke en kleine studies kan geen versnelde wondgenezing aantonen van honing versus andere verbanden of producten voor de behandeling van acute en/of chronische wonden.


Verlaagt een multi-componente interventie het gebruik van fysieke fixatie in woonzorgcentra?

Pagina 23 - 24 

Paquay L., Scheepmans K.  

Deze clustergerandomiseerde klinische studie van goede methodologische kwaliteit toont aan dat het gebruik van fysieke fixatie in woonzorgcentra afneemt door de toepassing van een wetenschappelijk onderbouwde, multicomponente interventie.


Hoe een funnel plot interpreteren?

Pagina 25 - 25 

Poelman T.