Tijdschrift Minerva volume 29 nummer 2 maart 2000

Otitis media met effusie: helpen trommelvliesbuisjes bij de taalontwikkeling?

Pagina 98 - 99 

Dhooge I.  

De richtlijnen van de NHG-Standaard "Otitis media met effusie bij kinderen" kunnen worden aangeraden: men kan gerust drie maanden afwachten. Indien dan nog subjectieve of objectieve afwijkingen bestaan, is doorverwijzing naar een NKO-arts zinvol.


Incontinentie bij vrouwen: goed nieuws over niet-medicamenteuze aanpak

Pagina 100 - 105 

Lagro-Janssen T.  

Voor de patiënten die wij als huisarts zien, betekenen deze resultaten dat conservatieve oefentherapie de behandeling van eerste keus is. Voor stressincontinentie bestaat dit uit bekkenbodemspieroefeningen; voor urge-incontinentie bovengenoemde gedragsinterventie of de gewone blaastraining. Vooral niet te snel naar geneesmiddelen grijpen en vooral niet te snel denken dat er toch niets aan te doen valt.


Een intermitterende behandeling voor gastro-oesofageale reflux?

Pagina 106 - 108 

Kroes R.M.  

Intermitterende (on demand) onderhoudsbehandeling met omeprazol of ranitidine is effectief bij ongeveer de helft van de patiënten met ongecompliceerde gastro-oesofageale reflux. Met name patiënten die snel reageren op initiële therapie, lijken voor deze intermitterende therapie in aanmerking te komen. Een uitgesproken voorkeur voor een bepaald middel is er op basis van dit onderzoek niet.


Endarterectomie bij carotisstenose

Pagina 109 - 114 

Van Hooren G.  

Bij een symptomatische carotisstenose is er voordeel van carotisendarterectomie vanaf een stenosegraad van 70% (ECST). Bij asymptomatische carotisstenose is er nog onvoldoende onderbouwing voor een eenduidig advies.