Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineThe relationship between glucose and incident cardiovascular events. A metaregression analysis of published data from 20 studies of 95.783 individuals followed for 12,4 years


Minerva 1999 Volume 28 Nummer 8 Pagina 346 - 346

Zorgberoepen


Duiding van
Coutinho M, Wang Y, Gerstein HC, Yusuf S. The relationship between glucose and incident cardiovascular events. A metaregression analysis of published data from 20 studies of 95.783 individuals followed for 12,4 years. Diabetes Care 1999;22:233-40.


 

Minerva Kort biedt u korte commentaren op publicaties die door de redactie van Minerva zijn geselecteerd. Interessante en voor huisartsen relevante studies die niet direct in een ruimer kader kunnen of moeten worden besproken, krijgen een plaats in deze rubriek. Iedere selectie wordt kort samengevat en van enkele regels commentaar voorzien door een referent. De redactie van Minerva wenst u veel leesgenot.


 
 

Om een antwoord te vinden op de vraag of er een relatie bestaat tussen glycemie en cardiovasculaire problemen bij niet-diabeten hebben de auteurs over een periode van 30 jaar 20 prospectieve cohortstudies gevonden waarin 95.783 personen waren opgenomen. Vergeleken met een nuchtere glycemie van 75 mg/100 ml, is het relatieve risico (RR) op cardiovasculaire problemen bij een nuchtere glycemie van 110 mg/100ml en een 2 uur postprandiale glycemie van 140 mg/100 ml respectievelijk 1,33 en 1,58. De trend tot associatie is statistisch significant. Hieruit blijkt dat er een relatie bestaat tussen gestegen nuchtere en postprandiale glycemie en het risico op cardiovasculaire problemen in een periode van 12 jaar follow-up.

 

De UKPD-Studies hebben aangetoond hoe belangrijk het is de glycemie, de bloeddruk en andere risicofactoren zo strikt mogelijk onder controle te houden om vasculaire complicaties bij diabetes type 2 patiënten te voorkomen 1,2. In deze studie wordt een associatie aangetoond tussen glycemie en dezelfde complicaties bij niet-diabeten. Deze systematische review brengt ons terug bij de discussie van de diagnose van diabetes, de betekenis en de gevolgen van afkappunten, maar ook bij de complexiteit van een term als cardiovasculair risico. Verhoogde nuchtere en postprandiale glycemie zijn geassocieerd met een toegenomen risico op cardiovasculaire problemen.

 

Literatuur

  1. Wens J. Duiding: "Intensieve behandeling van diabetes type 2." Huisarts Nu (Minerva) 1999;28(3):125-6. Bespreking van: UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UPKDS 33). Lancet 1998;352:837-53.
  2. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. BMJ 1998;317:703-13.
  3. Clarke R. Commentary on "Glucose levels are associated with cardiovascular risk in persons without diabetes mellitus." Evidence-Based Medicine 1999; 4: 127. Comment on: Coutinho M, Wang Y, Gerstein HC, Yusuf S. The relationship between glucose and incident cardiovascular events. A metaregression analysis of published data from 20 studies of 95.783 individuals followed for 12,4 years. Diabetes Care 1999;22:233-40.
The relationship between glucose and incident cardiovascular events. A metaregression analysis of published data from 20 studies of 95.783 individuals followed for 12,4 years

Auteurs

Vermeire E.
Vakgroep eerstelijns- en interdisciplinaire zorg, Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Universiteit Antwerpen
COI :

WoordenlijstCommentaar

Commentaar