Resultaat van de auteur


Buntinx F.
Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, KU Leuven
1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Diagnostiek bij angorklachten: het kostenperspectief

Buntinx F.

Minerva 2000 Vol 29 nummer 7 pagina 310 - 314


De keuze voor een diagnostische test bij patiënten met angor is onvoldoende onderbouwd in prospectieve studies met langdurige follow-up. Vanuit kostenperspectief lijkt coronaire angiografie kosteneffectief te zijn bij mannen met typische angorklachten (retrosternale pijn die inspanningsgevoelig is en verdwijnt bij toediening van nitroglycerine). Bij alle andere angorpatiënten lijken inspannings-ECG en inspanningsechocardiografie kosten-effectief te zijn.