Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Centers for Epidemiologic Studies Depression scale
Deze zelfbeoordelingsvragenlijst met 20 items screent naar de aanwezigheid van depressie. De totaalscore varieert tussen 0 en 60. Een hogere score betekent meer depressieve symptomen. Een CES-D score ≥ 16 wijst op een klinisch relevante depressie.
CES-D
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


De resultaten van deze observationele studie suggereren dat een belangrijk percentage van mantelzorgers van ontslagen patiënten uit de dienst intensieve zorgen lijdt aan depressieve symptomen. Het persisterende karakter van deze symptomen hangt volgens deze studie meer af van bepaalde kenmerken van de mantelzorger en de zorgcontext dan van patiëntkarakteristieken.

Eerstelijnszorgmanagement voor depressie bij ouderen

Foulon V. , Laekeman G. , Liekens S.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 6 pagina 67 - 68


Deze studie tracht aan te tonen dat ondersteuning van de huisarts met extra middelen om ouderen met majeure depressie in de huisartspraktijk volgens de richtlijnen op te volgen, de mortaliteit ten opzichte van gebruikelijke zorg verlaagt. Het is niet duidelijk of de steekproefgrootte groot genoeg was om op een correcte manier een verschil in mortaliteit aan te tonen. Het is evenmin duidelijk welk deel van de interventie het meeste impact had op het resultaat.