Resultaat met woordenlijst ( 0 )


gecontroleerde klinische studie
Een gecontroleerde klinische studie is een klinische studie waarin één of meer interventiegroepen worden vergeleken met één of meer controlegroepen die de interventie/behandeling niet krijgen.
klinische studie

Niet gevonden