Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Marburg Heart Score
Leeftijd/geslacht (vrouwen ≥ 65 jaar, mannen ≥ 55 jaar); gekend met vaatziekte; patiënt veronderstelt dat de pijn door zijn hart veroorzaakt wordt; pijn neemt toe met inspanning; pijn is niet reproduceerbaar door palpatie; laag risico: 0 – 2 punten; intermediair risico: 3 punten; hoog risico: 4 – 5 punten.
MHS
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Net zoals in de huisartspraktijk zijn op een spoedafdeling anamnese, klinisch onderzoek en ECG op zichzelf niet voldoende diagnostisch accuraat om een acuut coronair syndroom aan te tonen of uit te sluiten. Het integreren van ECG-gegevens en initiële troponine-concentratie in een klinisch scoresysteem had wel een hogere aantonende en uitsluitende kracht maar is niet zomaar extrapoleerbaar naar de huisartspraktijk.

Uit deze methodologisch goed uitgevoerde cross-sectionele diagnostische studie kunnen we besluiten dat de Marburg Heart Score een valide instrument is om in de huisartspraktijk coronaire hartziekte bij volwassen patiënten met aspecifieke pijn op de borst uit te sluiten.