Resultaat met woordenlijst ( 1 )


McGill Quality of Life Questionnaire
Vragenlijst die peilt naar het fysiek en psychologisch welbevinden van de patiënt. In het deel over fysieke welbevinden moet de patiënt zijn meest hinderlijke fysieke symptomen van de laatste twee dagen opsommen en scoren op een schaal van 0 (geen probleem) tot 10 (zeer groot probleem). In het deel over psychologisch welbevinden scoort hij op een schaal van 0 tot 10 symptomen als depressie en angst, maar ook hoe hij de laatste twee dagen dacht over de zinvolheid van het leven, angst voor de toekomst en ondersteuning van de omgeving.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Welke factoren beïnvloeden de kwaliteit van het levenseinde?

Vermandere M.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 6 pagina 73 - 74


Uit deze cohortstudie kunnen we besluiten dat de levenskwaliteit van terminale kankerpatiënten vooral zal verbeteren als deze patiënten thuis verzorgd kunnen worden, zonder invasieve therapieën, als er een goede zorgrelatie is met de behandelende arts, wanneer men tegemoet komt aan de spirituele nood van de patiënt en als patiënten ook thuis kunnen sterven.