Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Multiple Sleep Latency Test
Objectieve maat voor slaperigheid (neiging om in slaap te vallen) overdag. De patiënten krijgen de toelating om te slapen terwijl ze gedurende 20 minuten in een donkere kamer liggen. De gemiddelde slaaplatentie wordt elektrofysiologisch gemeten. Het gemiddelde van 4 à 5 sessies, verdeeld over de loop van de dag, wordt vervolgens berekend en bedraagt normaal 13,4 minuten.
MSLT
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Met CPAP minder slaperig bij milde vorm van slaapapnoesyndroom?

Pevernagie D. , Poelman T.

Minerva 2007 Vol 6 nummer 7 pagina 108 - 109


Deze studie bij patiënten met mild tot matig slaapapnoesyndroom besluit dat CPAP versus placebo het subjectieve gevoel van slaperigheid overdag vermindert. De geïncludeerde studies zijn echter van korte duur en het vastgestelde effect is klinisch weinig relevant. Er is nog weinig bekend over de gezondheidsrisico’s bij milde en matige vormen van OSAS. Daarnaast is CPAP een ingrijpende behandeling. Routinematig voorschrijven van CPAP is daarom bij deze patiënten momenteel niet aangewezen. Dit geldt echter niet voor patiënten met ernstige vormen van OSAS.