Resultaat met woordenlijst ( 1 )


UK Brain Bank criteria
Deze lijst bestaat uit drie clusters van criteria om de ziekte van Parkinson te kunnen stellen: 1. inclusiecriteria: bradykinesie + spierrigiditeit, rusttremor of posturale instabiliteit; 2. exclusiecriteria zoals: herhaaldelijk CVA of hoofdtrauma, gebruik van antipsychotica; 3. bijkomende ondersteunende criteria zoals: unilateraal begin, progressiviteit, uitstekende respons op levodopa.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Geïntegreerde multidisciplinaire zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson

Tsakitzidis G.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 8 pagina 93 - 94


Deze studie toont aan dat een multidisciplinaire aanpak van patiënten met de ziekte van Parkinson niet beter is dan gebruikelijke zorg (met Parkinsonverpleegkundige) op het vlak van dagelijks functioneren en kwaliteit van leven.