Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Modified Ashworth Scale (MAS)
Een schaal die de mate van spasticiteit evalueert over de tijd, bijvoorbeeld voor en na een behandeling. De therapeut beoordeelt het tonusniveau van de gewrichten met passieve bewegingen en scoort de hoogste gevoelde tonus bij 5 herhalingen op een 4-puntsschaal (0 = geen verhoogde spiertonus – 4 niet te bewegen).
MAS
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Is medicinaal cannabisgebruik een therapeutische optie?

Buret L.

Minerva 2016 Vol 15 nummer 9 pagina 221 - 224


Deze systematische review met meta-analyse is zeer ruim qua opzet en correct op methodologisch vlak, maar includeert zeer veel studies van geringe tot zeer geringe kwaliteit. Daardoor is het niet mogelijk om de potentiële indicaties van medicinale cannabis of van cannabinoïden bij volwassenen af te bakenen. Er is nood aan studies van goede methodologische kwaliteit voor elke therapeutische indicatie die mogelijk interessant kan zijn voor sommige specialismen en voor de huisarts.