Resultaat met woordenlijst ( 0 )


Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score
De KOOS-vragenlijst is ontwikkeld om symptomen en beperkingen te evalueren bij onder meer patiënten met knieproblemen. De vragenlijst bestaat uit 42 items met elk 5 subcategorieën: pijn (9 items), symptomen (7 items), functioneren in het dagelijkse leven (ADL) (17 items), functioneren in sport en vrije tijd (5 items), kwaliteit van leven gerelateerd aan de knie (4 items). De patiënt scoort ieder item op een 5-punts Likertschaal (van 0: geen probleem, tot 4: zeer ernstig probleem). De antwoorden op de items worden omgerekend naar een percentage (variërend van 0%: zeer slecht niveau van functioneren, tot 100%: zeer goed niveau van functioneren).
KOOS
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)

Meniscusletsels: oefentherapie of artroscopie?

Rombouts J.J.

Minerva 15 06 2017


Deze studie van goede methodologische kwaliteit onderzoekt de werkzaamheid van fysieke training (2 tot 3 sessies per week gedurende 12 weken) versus artroscopische partiële meniscectomie bij patiënten van middelbare leeftijd met een meniscusletsel bevestigd met MRI. De resultaten tonen aan dat fysieke training van de pijnlijke knie na 2 jaar evenwaardig is aan artroscopie op basis van het verschil op de KOOS-vragenlijst (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score). Na 3 maanden is er wel meer spierkracht in de fysieke trainingsgroep. Fysieke training kan dus een valabele therapeutische optie zijn, temeer omdat er geen enkel bewijs is voor het nut van meniscectomie, behalve bij een zeer goed afgelijnde populatie. Bovendien gaat artroscopie gepaard met niet te verwaarlozen risico‚Äôs.