Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)
Met behulp van dit instrument kan de hulpverlener vaststellen of en in welke mate de patiënt last heeft van positieve en negatieve symptomen. Het is een gestandaardiseerd en semigestructureerd interview dat bestaat uit 30 items, die elk op een zevendelige schaal worden geëvalueerd (gescoord). De totale score varieert van 30 tot 210.
PANSS
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Clozapine voor therapieresistente schizofrenie: hoe sterk is de evidentie?

Catthoor K.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 10 pagina 245 - 248


Op basis van deze correct uitgevoerd systematische review en meta-analyse kunnen we besluiten dat clozapine op korte termijn beter dan andere antipsychotica positieve symptomen kan onderdrukken bij therapieresistente patiënten met schizofrenie. Verder onderzoek met een correcte definiëring van therapieresistentie en voldoende aandacht voor ongewenste effecten is absoluut noodzakelijk.