Resultaat met woordenlijst ( 0 )


Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence III
De Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence III is een intelligentietest ontwikkeld door David Wechsler in 1967. De test meet de intelligentie van kinderen tussen 4 en 6 jaar en 6 maanden. In 2002 is een nieuwe versie ontwikkeld die een onderscheid maakt tussen 2 verschillende leeftijdsgroepen: kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot 3 jaar en 11 maanden en kinderen van 4 jaar tot 7 jaar en 3 maanden. De doelstelling van de test is op een gestandaardiseerde manier een reeks vaardigheden evalueren om inzicht te krijgen in de verschillende aspecten van de intelligentie. Voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot 3 jaar en 11 maanden gaat het over verbale intelligentie, performale intelligentie en algemene taalindex (optioneel). Voor kinderen van 4 jaar tot 7 jaar en 3 maanden gaat het over verbale intelligentie, woordredeneren, performale intelligentie, verwerkingssnelheid en algemene taalindex (optioneel).
WPPSI-III
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)

Subklinische hypothyreoïdie behandelen bij zwangere vrouwen

Kang T. , Henrard G.

Minerva 15 06 2018


Bij zwangere vrouwen met een subklinische hypothyreoïdie (verhoogde TSH-waarde en normale FT4-waarde bij systematische screening) lijkt toediening van thyroïdhormonen geen significant beter effect te hebben dan placebo op het verloop van de zwangerschap en op de psychomotorische en cognitieve ontwikkeling van het kind na 5 jaar, toch niet als de behandeling relatief laat in de zwangerschap gestart wordt zoals in de hier besproken studie.