Resultaat met woordenlijst ( 0 )


IMMPACT-criteria
IMMPACT (Initiative on Methods, Measurement and Pain Assessment in Clinical Trials) is een consensus om het protocol, het verloop en de interpretatie van studies over chronische pijn te verbeteren. Meer bepaald wordt aanbevolen om zes hoofddomeinen aan te pakken: pijn, fysieke impact, psychologische impact, evaluatie van de winst door de proefpersonen en de tevredenheid over de behandeling, symptomen en ongewenste effecten, traject van de patiënten in het onderzoek.
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze systematische review met meta-analyse gebaseerd op studies van (zeer) zwakke methodologische kwaliteit toont een duidelijk ongunstige risico-batenbalans voor gabapentine en pregabaline als behandeling van aspecifieke chronische lagerugpijn, met zeer beperkte of zelfs afwezige bewijzen van klinische effectiviteit, frequente ongewenste effecten en een hoge kostprijs.