Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Glasgow Health Status Inventory
Deze vragenlijst bestaat uit 18 vragen, wordt door de patiënt ingevuld en peilt naar de mate waarop een gezondheidsprobleem (aan te passen naargelang de situatie) de levenskwaliteit beïnvloedt. De patiënt scoort elke stelling op een 5-punten-Likertschaal. De 18 vragen worden onderverdeeld in 3 subschalen die peilen naar algemene gezondheid, sociale ondersteuning en fysieke gezondheid. De scores van de subschalen en de totale score variëren van 0 (slecht) tot 100 (best). (Medical Research Council Institute of Hearing Research, Glasgow Royal Infirmary. The Glasgow Health Status Questionnaires Manual. Glasgow Royal Infirmary, 1998.)
GHSI
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Is septoplastie een effectieve behandeling bij volwassenen met neusobstructie?

Van Zele T.

Minerva 2020 Vol 19 nummer 10 pagina 113 - 116


Deze methodologisch correct uitgevoerde pragmatische multicenter open-label RCT toont aan dat septoplastie met of zonder verkleining van de onderste neusschelpen na 1 jaar leidt tot een statistisch significante verbetering van gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit en objectief gemeten neusdoorgankelijkheid. Postoperatieve complicaties zoals bloedingen en infecties komen vaak voor maar kennen meestal een mild verloop.