Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst is een artsenfederatie van de zeven medische beroepsorganisaties voor artsen en de vereniging van geneeskundestudenten. Hun zorg is de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid en het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de gezondheidszorg en samenleving, zowel op individueel als op collectief niveau. Er is geen gelijkaardige vereniging in België waar het beroepslandschap sterk versnipperd is.
KNMG
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze kwalitatieve studie van geselecteerde registratiedocumenten voor euthanasie in Nederland suggereert dat een stapeling van ouderdomsaandoeningen die leidt tot een verzoek tot hulp bij zelfdoding en euthanasie vaak verweven is met de psychosociale en existentiële dimensie van lijden. De resultaten van deze unieke studie nodigen uit tot reflectie over onze attitude inzake ouderdomsaandoeningen die (ondraaglijk) lijden veroorzaken, zowel vanuit een specifiek medische aanpak als vanuit maatschappelijke zorg.