Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Mini-Balance Evaluation Systems (BEST) test
De Mini-BESTest vereist houdingscontrole of het handhaven van evenwicht tijdens 14 verschillende opdrachten. De opdrachten worden gescoord op een 3-puntschaal en zijn verdeeld over de volgende 4 categorieën: anticiperende houdingsveranderingen, reactieve houdingscontrole, sensorische oriëntatie en lopen. De score varieert van 0 tot 28. Een hoge score komt overeen met een goede houdingscontrole / evenwicht.
Mini-BEST
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze systematische review en meta-analyse van goede methodologische kwaliteit toont aan dat bewegen op muziek de motorische functie, het evenwicht, freezing en loopsnelheid statistisch significant meer verbetert dan gebruikelijke zorg, dagelijkse activiteiten of shamoefentherapie (zonder gebruik van muziek) bij patiënten met de ziekte van Parkinson in stadium 2 of 3. De klinische relevantie van de gepoolde verschillen, alsook het effect op lange termijn zijn echter nog onduidelijk.