Resultaat met woordenlijst ( 0 )


Ct-waarde
De Ct-waarde is een maat voor de hoeveelheid RNA in het onderzochte staal: een lage Ct-waarde betekent veel viraal RNA, een hoge waarde duidt op weinig viraal RNA. De Ct (cycle threshold)-waarde hangt af van de hoeveelheid virus in de nasopharynx en dat is dan weer afhankelijk van het ziektestadium. Na transmissie gaat het virus zich repliceren in de nasopharynx en neemt de virusconcentratie (of viral load) toe tot wanneer het afweersysteem de infectie onder controle krijgt en de virusconcentratie opnieuw afneemt.
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze prospectieve observationele studie toont aan dat tijdens een uitbraak van covid-19 in een wzc het herhaaldelijk afnemen van een snelle antigeentest nuttig kan zijn om besmettelijke covid-19-patiënten tijdig te detecteren.