Resultaat op trefwoord : 'oorthermometer'


Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Waarde van de infrarood oorthermometer

Vermeire E.

Minerva 2003 Vol 2 nummer 3 pagina 44 - 45


De rectale temperatuurmeting verschilt sterk van de oortemperatuurmeting en de verschillen doen zich voor in de twee richtingen! Voor een betrouwbare meting van de lichaamstemperatuur is de conventionele kwikthermometer of de digitale thermometer beter geschikt dan de infrarood oorthermometer.