Resultaat op trefwoord : 'fecale DNA test'


Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Fecaal DNA versus occult bloed voor colorectale kankerscreening

De Jonghe M.

Minerva 2006 Vol 5 nummer 6 pagina 89 - 91


Deze studie toont dat bij asymptomatische patiënten zonder verhoogd risico, de fecale DNAtest een hogere sensitiviteit heeft dan de Hemoccult-test voor de opsporing van colorectale kanker. De test is echter zeer duur. Op basis van deze studie is het niet mogelijk om de plaats van de fecale DNA-test in een screeningsprogramma te bepalen.