Resultaat op trefwoord : 'opleiding'


Aantal resultaten : 3 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

EBM spiraalvormig implementeren?

Poelman T.

Minerva 2018 Vol 17 nummer 6 pagina 73 - 74

Wat verdedigen bij studenten en stagiaires?

De Jonghe M.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 4 pagina 40 - 40

Afbouw van neuroleptica bij RVT-bewoners met dementie

Petrovic M. , De Meyere M.

Minerva 2007 Vol 6 nummer 6 pagina 99 - 100


Uit deze studie blijkt dat training en ondersteuning van het RVT-personeel een hulpmiddel kan zijn bij het afbouwen van neuroleptica bij patiënten met dementie. Uit andere studies blijkt dat het afbouwen van neuroleptica haalbaar is in de praktijk en ook leidt tot een reductie van hinderlijke ongewenste effecten.