Resultaat op trefwoord : 'perifere neuropathie'


Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Monofilamenten voor de diagnose van perifere neuropathie?

Hans G.

Minerva 2010 Vol 9 nummer 8 pagina 92 - 93


Deze systematische review van drie heterogene studies, zonder mogelijkheid van meta-analyse, toont aan dat het monofilament 10-g onvoldoende accuraat is om bij patiënten met diabetes, diabetische neuropathie van de onderste ledematen op te sporen. De systematische review laat niet toe om iets te besluiten over andere testen, noch over andere vormen van neuropathie.