Resultaat op trefwoord : 'meta-analyse op basis van individuele gegevens'


Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Meta-analyse op basis van individuele gegevens: voordelen en beperkingen

Chevalier P.

Minerva 2010 Vol 9 nummer 8 pagina 96 - 96