Resultaat op trefwoord : 'antibioticumgeassocieerde diarree'


Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Voorkomt lactobacillus GG diarree bij antibioticagebruik?

Van Winckel M.

Minerva 2001 Vol 30 nummer 3 pagina 137 - 138


Aangezien Lactobacillus GG in België niet commercieel verkrijgbaar is en zijn effecten niet mogen worden gegeneraliseerd naar Lactobacillus acidophilus (Lacteol®), zijn de resultaten van deze studie op dit moment voor de Belgische arts weinig relevant.