Resultaat op trefwoord : 'probabiliteit'


Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)


Net zoals in de huisartspraktijk zijn op een spoedafdeling anamnese, klinisch onderzoek en ECG op zichzelf niet voldoende diagnostisch accuraat om een acuut coronair syndroom aan te tonen of uit te sluiten. Het integreren van ECG-gegevens en initiële troponine-concentratie in een klinisch scoresysteem had wel een hogere aantonende en uitsluitende kracht maar is niet zomaar extrapoleerbaar naar de huisartspraktijk.

Testen om gerust te stellen

Poelman T.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 6 pagina 66 - 66