Tijdschrift Minerva volume 18 nummer 5 juni 2019
Het belang van diagnostische of therapeutische artroscopie (met decompressie) bij subacromiale schouderpathologie?

Pagina 52 - 56 

Chevalier P.  

Deze Britse multicenter RCT van goede kwaliteit met inclusie van patiënten met aanhoudende subacromiale schouderpijn (subacriomaal conflict) toont geen klinisch relevant verschil na 6 maanden (en na 1 jaar) tussen een diagnostische artroscopie alleen, een artroscopie met decompressie en een opvolging zonder interventie.


Langdurige remissie van type 2-diabetes mellitus met een intensief gewichtscontroleprogramma

Pagina 57 - 61 

Chevalier P.  

Deze DiRECT-RCT toont na een follow-up van 12 maanden aan dat een programma gericht op een significante en bewaarde gewichtsdaling uitgevoerd in de eerstelijnszorg met een opgeleide verpleger of diëtist, winst oplevert op vlak van remissie van type 2-diabetes, zelfs na het stoppen van orale antidiabetica, bij obese patiënten die voldoen aan de diagnostische criteria van type 2-diabetes sinds maximaal 6 jaar.