Duiding


Zijn hydrocolloïdverbanden beter dan andere verbanden om diabetische voetulcera te genezen?


15 07 2015

Zorgberoepen

Huisarts, Podoloog
Duiding van
Dumville JC, Deshpande S, O’Meara S, Speak K. Hydrocolloid dressings for healing diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2013, Issue 8.


Besluit
Deze review van de Cochrane Collaboration met een beperkt aantal heterogene studies van zwakke tot matige methodologische kwaliteit toont aan dat hydrocolloïdverbanden niet beter zijn dan conventionele verbanden om diabetische voetulcera te genezen.


 

Door het ontbreken van studies van goede kwaliteit besloten we eerder in Minerva dat er slechts een zwak niveau van bewijskracht bestaat voor de meerwaarde van nieuwe wondverbanden in vergelijking met conventionele verbanden voor de lokale behandeling van acute en chronische wonden (1,2).

 

De onderzoekers van een recente Cochrane review wilden nagaan wat het effect is van hydrocolloïdverbanden om diabetische voetulcera te genezen (3). Ze vonden 5 RCT’s met een meestal kleine studiepopulatie (3 studies met 20 tot 40 patiënten). Slechts 1 studie vermeldde gegevens over een correcte en geblindeerde randomisatie. Twee studies verliepen open-label en de blindering van de andere studies is niet beschreven. Bij slechts 1 studie was er een duidelijke blindering van de effectbeoordelaars. Een meta-analyse van 2 studies (n=229 patiënten) toonde geen statistisch significant verschil aan in genezing van het diabetisch voetulcus tussen een hydrovezelverband en een conventioneel wondverband (RR 1,01 met 95% BI van 0,74 tot 1,38). In 1 studie stelden de auteurs zelfs vast dat een conventioneel wondverband kosteneffectiever was dan een hydrovezelverband. In een andere studie die een hydrocolloïdverband vergeleek met een schuimverband, was er geen statistisch significant verschil in het aantal genezen ulcera. Er waren evenmin statistisch significante verschillen in genezing tussen een antibacterieel hydrovezelverband en een alginaat, en  tussen een hydrovezelverband en een isobetadinevetverband of een crème met plantenextracten.

 

Besluit

Deze review van de Cochrane Collaboration met een beperkt aantal heterogene studies van zwakke tot matige methodologische kwaliteit toont aan dat hydrocolloïdverbanden niet beter zijn dan conventionele verbanden om diabetische voetulcera te genezen.

 

 

Referenties 

  1. Beele H, Poelman T. Wondverbanden voor acute en chronische wonden. Minerva 2008;7(10):150-1..
  2. Chaby G, Senet P, Vaneau M, et al. Dressings for acute and chronic wounds: a systematic review. Arch Dermatol 2007;143:1297-304.
  3. Dumville JC, Deshpande S, O’Meara S, Speak K. Hydrocolloid dressings for healing diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2013, Issue 8

 

 


Auteurs

Poelman T.
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, UGent
COI :

WoordenlijstCommentaar

Commentaar