Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineEditoriaal: De toekomst verzekerd


  • 0
  • 0
  • 0
  • 0Minerva 2001 Volume 30 Nummer 6 Pagina 262 - 262
Met opluchting kan de redactie aankondigen dat de onweerswolken zijn voorbij gewaaid: er is een oplossing gevonden voor de verdere financiering van Minerva. Meer nog, de redactie kan worden uitgebreid en Franstalige collega’s zullen hun intrede doen, zodat Minerva ook zal worden vertaald en beschikbaar gesteld in Wallonië. Minerva kan zich ontplooien als een onafhankelijk EBM-tijdschrift, dat belangrijke informatie uit de internationale literatuur selecteert, samenvat en met een aanbeveling voor de praktijk presenteert aan de huisarts. Hoe dit allemaal is totstandgekomen, wordt in de komende maanden wel duidelijk gemaakt; de laatste loodjes wegen soms het zwaarst. Anderzijds heeft onze eerste eindredacteur, Mieke van Driel, gevraagd om opvolging. Hieronder volgt daarom nogmaals een oproep om uw kandidatuur te stellen voor deze job. Zijzelf stort zich in het wetenschappelijk onderzoek over de toepasbaarheid van ‘evidence-based medicine’ in de huisartspraktijk, een vrucht van Minerva. De hele redactie dankt haar langs deze weg voor haar bijzondere kritische én wetenschappelijke inbreng in de maandelijkse opbouw van Minerva.

 

M. De Meyere, hoofdredacteur

Editoriaal: De toekomst verzekerd

Auteurs

De Meyere M.
Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent

Trefwoorden

WoordenlijstCommentaar

Commentaar